รับทำบัญชี

รับทำบัญชี

ทำบัญชี ดอท คอม “รับทำบัญชี” ด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพ ให้บริการรับทำบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป แม่ค้าออนไลน์ ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ Startup ธุรกิจขนาดเล็ก SMEs ธุรกิจจัดตั้งใหม่ ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่

รับทำบัญชีรายเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับ “ผู้ประกอบการใหม่” ลดภาระการจ้างพนักงานบัญชี

แพคเกจสุดคุ้มประหยัด

   1. เอกสาร 1-5 รายการ 900.-
   2. เอกสาร 6-10 รายการ 1,400.-
   3. เอกสาร 11-19 รายการ 1,900.-

 

โดยทั่วไปบริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ จะมีการปิดบัญชีทุกเดือน เพื่อนำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ และปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

BEGINNER PACKAGE

ใหม่!! *แพคเกจสุดคุ้มสำหรับผู้เริ่มต้น*

ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้น 2,500 บาท ต่อเดือน
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ฟรี! บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
ฟรี! บริการปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี

รายละเอียดของการบริการ
   1. เอกสาร 0-25 รายการ
   2. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี
   3. ลงบันทึกบัญชีตามเอกสาร หลักฐานการบัญชี และปิดบัญชีเป็นรายเดือน
   4. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
   5. จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
   6. จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
   7. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
   8. จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
   9. จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี
   10. ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี – แบบนำส่งงบการเงิน (สบช 3)
   11. ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี – บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)
 • BEGINNER

 • ฿2,500mo
  • 0 – 25 รายการ

 • STARTUP

 • ฿2,990mo
  • 26 – 35 รายการ

 • PREMIUM

 • ฿4,400mo
  • 36 – 65 รายการ

 • PRO

 • ฿5,990mo
  • 66 – 100 รายการ

รายการทำบัญชีที่ให้บริการ
BASIC
PREMIUM
PRO
เอกสาร 26 – 35 รายการ
เอกสาร 26 – 35 รายการ
เอกสาร 26 – 35 รายการ
เอกสาร 26 – 35 รายการ
เอกสาร 36 – 65 รายการ
เอกสาร 36 – 65 รายการ
เอกสาร 36 – 65 รายการ
เอกสาร 36 – 65 รายการ
เอกสาร 66 – 100 รายการ
เอกสาร 66 – 100 รายการ
เอกสาร 66 – 100 รายการ
เอกสาร 66 – 100 รายการ
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี
ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี
ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี
ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี
ลงบันทึกบัญชีตามเอกสาร หลักฐานการบัญชี และปิดบัญชีเป็นรายเดือน
ลงบันทึกบัญชีตามเอกสาร หลักฐานการบัญชี และปิดบัญชีเป็นรายเดือน
ลงบันทึกบัญชีตามเอกสาร หลักฐานการบัญชี และปิดบัญชีเป็นรายเดือน
ลงบันทึกบัญชีตามเอกสาร หลักฐานการบัญชี และปิดบัญชีเป็นรายเดือน
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภงด 54)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภงด 54)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภงด 54)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภงด 54)
จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
จัดทำและยื่นภาษีสำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภพ 36)
จัดทำและยื่นภาษีสำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภพ 36)
จัดทำและยื่นภาษีสำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภพ 36)
จัดทำและยื่นภาษีสำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ (ภพ 36)
จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี
จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี
จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี
จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี
คำนวณเงินเดือนพร้อมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายและประกันสังคม
คำนวณเงินเดือนพร้อมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายและประกันสังคม
คำนวณเงินเดือนพร้อมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายและประกันสังคม
คำนวณเงินเดือนพร้อมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายและประกันสังคม
จัดทำใบแจ้งเงินเดือน สรุปเงินได้ เงินหัก สำหรับพนักงานแต่ละคนประจำเดือน (Payroll Slip)
จัดทำใบแจ้งเงินเดือน สรุปเงินได้ เงินหัก สำหรับพนักงานแต่ละคนประจำเดือน (Payroll Slip)
จัดทำใบแจ้งเงินเดือน สรุปเงินได้ เงินหัก สำหรับพนักงานแต่ละคนประจำเดือน (Payroll Slip)
จัดทำใบแจ้งเงินเดือน สรุปเงินได้ เงินหัก สำหรับพนักงานแต่ละคนประจำเดือน (Payroll Slip)
จัดทำหนังสือรับรองสรุปเงินได้ เงินหัก สำหรับพนักงานแต่ละคนประจำปี (50 ทวิ)
จัดทำหนังสือรับรองสรุปเงินได้ เงินหัก สำหรับพนักงานแต่ละคนประจำปี (50 ทวิ)
จัดทำหนังสือรับรองสรุปเงินได้ เงินหัก สำหรับพนักงานแต่ละคนประจำปี (50 ทวิ)
จัดทำหนังสือรับรองสรุปเงินได้ เงินหัก สำหรับพนักงานแต่ละคนประจำปี (50 ทวิ)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด 90, 91)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด 90, 91)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด 90, 91)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด 90, 91)
จำทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภงด 94)
จำทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภงด 94)
จำทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภงด 94)
จำทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภงด 94)
จัดทำและนำส่งแบบประกันสังคมประจำเดือน (สปส 1-10)
จัดทำและนำส่งแบบประกันสังคมประจำเดือน (สปส 1-10)
จัดทำและนำส่งแบบประกันสังคมประจำเดือน (สปส 1-10)
จัดทำและนำส่งแบบประกันสังคมประจำเดือน (สปส 1-10)
จัดทำและนำส่งแบบแจ้งพนักงานใหม่ (สปส 1-03, 1-03/1)
จัดทำและนำส่งแบบแจ้งพนักงานใหม่ (สปส 1-03, 1-03/1)
จัดทำและนำส่งแบบแจ้งพนักงานใหม่ (สปส 1-03, 1-03/1)
จัดทำและนำส่งแบบแจ้งพนักงานใหม่ (สปส 1-03, 1-03/1)
จัดทำและนำส่งแบบแจ้งพนักงานลาออก (สปส 6-09)
จัดทำและนำส่งแบบแจ้งพนักงานลาออก (สปส 6-09)
จัดทำและนำส่งแบบแจ้งพนักงานลาออก (สปส 6-09)
จัดทำและนำส่งแบบแจ้งพนักงานลาออก (สปส 6-09)
จัดทำและนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส 1-01)
จัดทำและนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส 1-01)
จัดทำและนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส 1-01)
จัดทำและนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส 1-01)
จัดทำและนำส่งแบบประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี (กท. 26 ก)
จัดทำและนำส่งแบบประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี (กท. 26 ก)
จัดทำและนำส่งแบบประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี (กท. 26 ก)
จัดทำและนำส่งแบบประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี (กท. 26 ก)
จัดทำและนำส่งแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก)
จัดทำและนำส่งแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก)
จัดทำและนำส่งแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก)
จัดทำและนำส่งแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก)
ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี - แบบนำส่งงบการเงิน (สบช 3)
ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี - แบบนำส่งงบการเงิน (สบช 3)
ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี - แบบนำส่งงบการเงิน (สบช 3)
ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี - แบบนำส่งงบการเงิน (สบช 3)
ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)
ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)
ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)
ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
จัดทำและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย พนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
จัดทำและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย พนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
จัดทำและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย พนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
จัดทำและยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย พนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
จัดทำใบแจ้งหนี้
จัดทำใบแจ้งหนี้
จัดทำใบแจ้งหนี้
จัดทำใบแจ้งหนี้
จัดทำใบเสร็จรับเงิน
จัดทำใบเสร็จรับเงิน
จัดทำใบเสร็จรับเงิน
จัดทำใบเสร็จรับเงิน
จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย