5 รู้ สู่การวางแผนภาษี..ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

5 รู้ สู่การวางแผนภาษี..ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

5 รู้ สู่การวางแผนภาษี..ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

หัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ


 

 

5 รู้ สู่การวางแผนภาษี..ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

การเสียภาษีเงินได้ถือว่าเป็นหน้าที่
ของเราคนไทยทุกคนที่มีเงินได้กันนะคะ
โดยเกณฑ์ของผู้ที่มีเงินได้
ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี คือ

กรณีมีเงินเดือนอย่างเดียว :
คนโสด มีเงินได้ตั้งแต่ 120,000 บาท,
สมรส มีเงินได้ตั้งแต่ 220,000 บาท

และหากมีเงินได้ประเภทอื่น
คนโสด มีเงินได้ตั้งแต่ 60,000 บาท
สมรส มีเงินได้ตั้งแต่ 120,000 บาท

ต้องยื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษีนะคะ

ถ้าพูดถึงการวางแผนภาษี..
หลายท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก….
รายละเอียดค่อนข้างเยอะ
แต่การวางแผนภาษีถือเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง
ในการวางแผนการเงินของเราที่เราควรใส่ใจ
เพราะการที่เรามีความรู้เรื่องภาษี
จะช่วยให้เราสามารถยื่นเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง
และใช้สิทธิลดหย่อนได้ครบถ้วน
และยังสามารถทำให้เราประหยัดภาษี
และมีเงินออมเพิ่มขึ้นได้

ซึ่งเราจะมาสรุป
ข้อควรรู้ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
โดยจะแบ่งเป็น 5 หัวข้อ หลัก ๆ ดังนี้ค่ะ

1. รู้ประเภทเงินได้
โดยเงินได้พึงประเมิน ได้แก่
เงิน ทรัพย์สิน / ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้
เงินค่าภาษีอากรที่ผู้อื่นจ่ายแทนให้
เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

สิ่งแรกเลย คือ เราต้องรู้ว่าเงินได้ของเราเป็นประเภทไหน
หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่
เรามาดูรายละเอียดตามตารางนี้ได้เลยค่ะ

ประเภทเงินได้

2. รู้แหล่งและถิ่นเงินได้
คือ เนื่องจากมี หน้าที่การงาน
กิจการที่ทำ กิจการของนายจ้าง ทรัพย์สิน
หากเป็นแหล่งที่มาของเงินได้ จากในประเทศไทย
ไม่ว่าผู้มีเงินได้จะมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น
ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยเสมอ

ตามหลักถิ่นเงินได้จากต่างประเทศ
ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย

โดยต้องเข้าเงื่อนไข 2 ข้อนี้ คือ
1. ผู้มีเงินได้เป็น “ผู้อยู่ในประเทศไทย” ในปีภาษีนั้น
2. ผู้มีเงินได้นำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีนั้น

ผู้อยู่ในประเทศไทย หมายถึง
ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยระยะเวลาหนึ่ง
หรือรวมกันทั้งหมด 180 วันในปีเดียวกัน
หากอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วัน
จะไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
จึงไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3. รู้สิทธิลดหย่อน
คือ สิทธิที่เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ตามที่กรมสรรพากรกำหนด
หากเรารู้ว่ามีสิทธิอะไรบ้าง
จะสามารถช่วยให้เราใช้สิทธิได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ดังรายละเอียดตามตารางนี้ค่ะ

รายการลดหย่อนภาษี

รายการลดหย่อนภาษี

4. รู้แบบภาษีเงินได้
เงินได้บุคคลธรรมดาประเภทใด
ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแบบไหน
และกำหนดยื่นแบบเมื่อไหร่
โดยรายละเอียดได้สรุปตามตารางดังนี้ค่ะ

เงินได้บุคคลธรรมดาประเภทใด

5. รู้อัตราภาษี
เงินได้สุทธิ = เงินได้ทั้งหมด – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อนต่างๆ

คำนวณเงินได้สุทธิ
เพื่อคำนวณเสียภาษีเงินได้
โดยเราสามารถคำนวณเงินได้ของเรา
ว่าอยู่ในอัตราภาษีที่ต้องเสียเท่าไหร่
ได้ตามตารางนี้ค่ะ

ตัวอย่างการคำนวณ เช่น เงินได้สุทธิ (เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน) = 1,500,000 บาท

เงินได้สุทธิ 750,001 – 1,000,000 บ. เสียภาษี 20%
เงินได้สุทธิ 1,000,001 – 2,000,000 บ. เสียภาษี 25%

โดยคำนวณแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนเงินได้ 1,000,000 บาทแรก อัตราภาษี 20% เสียภาษี 115,000 บ.
ส่วนเกิน 1,000,000 บาท คือ 500,000 บาท เสียภาษีอัตรา 25% เสียภาษี 125,000 บ.
รวมภาษีที่ต้องชำระ 115,000 + 125,000 = 240,000 บาท

บทสรุป การวางแผนภาษีทั้ง 5 ข้อนี้
คงจะพอเป็นแนวทางสำหรับทุกท่านในการวางแผนภาษีกันนะคะ
โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

By Thidarat Keereeta, Finance Coach

ที่มา : http://www.add-money.net/th/detail.php?id=120


สำนักงานทำบัญชี ดอท คอม
☎ 095-387-8886
www.tumbunchee.com
www.facebook.com/tumbunche
#สำนักงานบัญชี #จดทะเบียนบริษัท #รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัด #รับจดบริษัทจำกัด

Share this: